Klachtenformulier

Uw persoonsgegevensManVrouw

Gegevens van de patiënt


ManVrouw


Medisch handelen van medewerkerBejegening door medewerker (= de manier waarop de medewerker tegen u praat of met u omgaat)Organisatie huisartsenpraktijk (=de manier waarop diverse zaken in de praktijk geregeld zijn)Administratie of financiële afhandelingAnders nl,
Klachtomschrijving

Afronden en verzenden

Door het verzenden van het formulier verklaart u:
Dat het formulier naar waarheid is ingevuld.
Dat u akkoord gaat met de verwerking van de door u verstrekte gegevens onzerzijds.